Våra föreläsare

Filip Rebelo Dessborn

DDS

Motto
Noggrann Nyfiken Kunnig
Socialt konto
Om mig

Filip är en tandläkare med en unik kombination av klinisk och teknisk expertis, tack vare sin tandtekniska bakgrund. Denna unika korskompetens har lett honom att tidigt nischa sig inom området oral protetik, där han har blivit en framstående expert.

Filips djupgående förståelse för både den kliniska och tekniska sidan av tandvården gör honom till en sällsynt resurs i fältet. Han har många års erfarenhet av intraoral scanning, en teknologi som är fundamental inom modern digital tandvård. Detta har gett honom en omfattande förståelse för de utmaningar och möjligheter som digital teknik erbjuder i den kliniska miljön.

Denna gedigna erfarenhet och tekniska kunskap gör att Filip kan erbjuda en praktisk och samtidigt vetenskapligt grundad undervisning. Han är därför en uppskattad föreläsare som kan förmedla komplicerade koncept på ett tillgängligt sätt, alltid med fokus på hur de kan tillämpas i den kliniska vardagen.

Arman Ameri

DDS, specialist oral protetik

Motto
Protetiker Erfaren Öga för estetik
Om mig

Arman Ameri är en auktoritet inom området oral protetik och har en akademisk bakgrund som framför allt fokuserat på klinisk vidareutbildning av tandläkare. Under sin tid på högskolan har han varit en viktig resurs för tandläkare som önskar fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom detta komplexa område.

Arman har arbetat helt och hållet med digitala verktyg och metoder sedan 2018, vilket ger honom en unik och aktuell insikt i de mest moderna teknologierna inom dentalvården. Hans expertis i digital tandvård kompletterar hans långa och omfattande erfarenhet som specialist i protetik.

Som en ledande expert på återskapande av kraftigt skadade bett har Arman en djupgående förståelse för de tekniska och kliniska utmaningar som detta innebär. Hans förmåga att förmedla komplexa koncept på ett begripligt och praktiskt sätt gör honom till en uppskattad föreläsare. Hans insikter är inte enbart teoretiska utan förankrade i praktisk erfarenhet, vilket gör honom mycket relevant för dentalprofessionals på alla nivåer.

Michael Braian

Specialist oral protetik DDS, CDT, PhD

Motto
Passionerad Entusiastisk Äter, dricker & sover digital tandvård
Om mig

Michael Braian påbörjade sin karriär inom dentalvården redan 1999 som tandtekniker, en roll han formellt examinerades i 2013. Han utökade sin kompetens genom att ta examen som tandläkare år 2006 och blev specialist inom oral protetik 2023. Michaels bredda erfarenhet sträcker sig från forskning och akademiska meriter till djupgående klinisk erfarenhet.

Han försvarade sin doktorsavhandling inom digital tandvård 2018, med en forskningsinriktning som bland annat inkluderade 3D-printning och intraoral scanning. Denna forskning har varit banbrytande och har bidragit till den teknologiska framsteg inom dentalvården.

Michael har också praktisk erfarenhet av att använda digital teknologi i den kliniska miljön. Han skannade sin första patient så tidigt som 2008 och har sedan 2015 helt övergått till digitala arbetsflöden i sin praxis.

År 2014 grundade han Baltzar Tandvård tillsammans med Arman Ameri, vilket ytterligare utvidgar hans påverkan inom fältet. Dessutom har Michael vunnit flera utmärkelser för sina pedagogiska färdigheter, vilket understryker hans exceptionella förmåga som utbildare i både akademiska och kliniska sammanhang.

Staffan Söderström

DDS

Motto
Glädje Klinisk stolthet
Om mig

Staffan är en pionjär inom digital tandvård, och digitaliserade sin egen mottagning i ett mycket tidigt skede av sin yrkeskarriär. Hans omfattande kliniska erfarenhet sträcker sig över alla aspekter av digital tandvård, vilket gör honom till en expert på ämnet. Staffan har inte bara teoretisk insikt utan också en gedigen praktisk erfarenhet, vilket gör honom till en särskilt värdefull föreläsare som verkligen förstår den kliniska vardagen.

Som föreläsare är Staffan mycket uppskattad för sin tydlighet och förmåga att effektivt förmedla komplexa koncept på ett förståeligt sätt. Han har en naturlig förmåga att engagera sin publik och säkerställer alltid att hans presentationer är direkt applicerbara på den kliniska praktiken.

Utöver sina professionella meriter har Staffan också en unik talang för att förvandla ämnet digital tandvård till underhållande och härlig sång, vilket ofta är höjdpunkten under middagen som följer efter våra kurser.

Maik Peters

CDT

Motto
Nyfikenhet Effektivitet
Om mig

Maik Peters är en tandtekniker som var pionjär inom användningen av digitala metoder inom sitt yrkesområde. Han har inte bara anammat befintliga digitala arbetsflöden utan även varit innovativ genom att utveckla egna metoder. Dessa har bidragit till en mer effektiv och förbättrad produktionsprocess, samtidigt som de upprätthåller och ofta höjer kvalitetsnivån på det slutliga arbetet.

Genom åren har Maik blivit en ledande figur inom digital tandteknik, känd för sin förmåga att optimera och individualisera arbetsflöden. Hans tekniska och innovativa skicklighet har gjort honom till en ovärderlig resurs för branschen.

För närvarande har Maik ansvaret för all tandteknik som utförs inom Aqua Dentals koncern. I denna roll kombinerar han sin djupgående förståelse för tandteknik med sina ledaregenskaper, och på så vis fortsätter han att ställa nya standarder inom digital tandteknik.

Niklas Landin

DDS, specialist oral protetik

Motto
Vetgirig Utvecklingsorienterad Problemlösare
Om mig

Specialisten inom Oral Protetik är kliniskt verksam vid både Centrum för Specialisttandvård i Örebro och Tandverkeriet Aiff AB i Karlstad. Hans resa inom digital tandvård tog en betydande vändning 2017 när han köpte sin första 3D-printer. Detta öppnade upp en ny värld av möjligheter och tillämpningar, från att förbättra arbetsmoment i tillverkning av ansiktsepiteser till att utveckla avancerade kirurgiska guider, digitala uppvaxningar och tandregleringslösningar.

Hans engagemang och entusiasm för digital teknik går inte att ta miste på. Detta bekräftas av titeln på hans examensföreläsning vid specialistexamen: “Vägen till förutsägbar protetik – via digital teknik.” Denna föreläsning demonstrerade hans starka förkärlek för att använda digital teknik som en väg till att förbättra och förutsäga resultaten inom oral protetik.

För närvarande är han doktorand inom materialvetenskap vid Malmö Universitet. Där fokuserar hans forskning på monolitiska keramiska konstruktioner, vilket markerar ännu en viktig aspekt av hans multidisciplinära kompetens och bidrag till dentalvården.

Mats Christiansen

DDS

Motto
Vetgirig Älskar implantat Räds inte nya metoder
Om mig

Mats är en högt utbildad allmäntandläkare med sin grundutbildning från Odontologiska fakulteten i Malmö. Han har kompletterat denna med flera diplomutbildningar inom områden som oral kirurgi, implantatkirurgi och implantatprotetik. Hans kompetens och erfarenhet sträcker sig över flera länder; han har drivit remisskliniker i England och Danmark i 14 år.

Som en erkänd expert inom sitt fält, föreläser Mats regelbundet både på nationell och internationell nivå. Hans fokusområden inkluderar implantat och digital tandvård, två discipliner där han kontinuerligt strävar efter att förbättra och innovera.

För Mats är hög kvalitet i tandvård inte bara en yrkesmässig målsättning utan även en etisk princip. Ett gott omhändertagande av patienter är central i hans kliniska praxis, vilket ytterligare understryker hans holistiska tillvägagångssätt till dentalvård.

Låt oss cadda framtiden tillsammans!