Filip Rebelo Dessborn

Filip är en tandläkare med en unik kombination av klinisk och teknisk expertis, tack vare sin tandtekniska bakgrund. Denna unika korskompetens har lett honom att tidigt nischa sig inom området oral protetik, där han har blivit en framstående expert. Filips djupgående förståelse för både den kliniska och tekniska sidan av tandvården gör honom till en […]

Arman Ameri

Arman Ameri är en auktoritet inom området oral protetik och har en akademisk bakgrund som framför allt fokuserat på klinisk vidareutbildning av tandläkare. Under sin tid på högskolan har han varit en viktig resurs för tandläkare som önskar fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom detta komplexa område. Arman har arbetat helt och hållet med digitala […]

Michael Braian

Michael Braian påbörjade sin karriär inom dentalvården redan 1999 som tandtekniker, en roll han formellt examinerades i 2013. Han utökade sin kompetens genom att ta examen som tandläkare år 2006 och blev specialist inom oral protetik 2023. Michaels bredda erfarenhet sträcker sig från forskning och akademiska meriter till djupgående klinisk erfarenhet. Han försvarade sin doktorsavhandling […]

Staffan Söderström

Staffan är en pionjär inom digital tandvård, och digitaliserade sin egen mottagning i ett mycket tidigt skede av sin yrkeskarriär. Hans omfattande kliniska erfarenhet sträcker sig över alla aspekter av digital tandvård, vilket gör honom till en expert på ämnet. Staffan har inte bara teoretisk insikt utan också en gedigen praktisk erfarenhet, vilket gör honom […]

Maik Peters

Maik Peters är en tandtekniker som var pionjär inom användningen av digitala metoder inom sitt yrkesområde. Han har inte bara anammat befintliga digitala arbetsflöden utan även varit innovativ genom att utveckla egna metoder. Dessa har bidragit till en mer effektiv och förbättrad produktionsprocess, samtidigt som de upprätthåller och ofta höjer kvalitetsnivån på det slutliga arbetet. […]

Niklas Landin

Specialisten inom Oral Protetik är kliniskt verksam vid både Centrum för Specialisttandvård i Örebro och Tandverkeriet Aiff AB i Karlstad. Hans resa inom digital tandvård tog en betydande vändning 2017 när han köpte sin första 3D-printer. Detta öppnade upp en ny värld av möjligheter och tillämpningar, från att förbättra arbetsmoment i tillverkning av ansiktsepiteser till […]

Mats Christiansen

Mats är en högt utbildad allmäntandläkare med sin grundutbildning från Odontologiska fakulteten i Malmö. Han har kompletterat denna med flera diplomutbildningar inom områden som oral kirurgi, implantatkirurgi och implantatprotetik. Hans kompetens och erfarenhet sträcker sig över flera länder; han har drivit remisskliniker i England och Danmark i 14 år. Som en erkänd expert inom sitt […]