Arman Ameri är en auktoritet inom området oral protetik och har en akademisk bakgrund som framför allt fokuserat på klinisk vidareutbildning av tandläkare. Under sin tid på högskolan har han varit en viktig resurs för tandläkare som önskar fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom detta komplexa område.

Arman har arbetat helt och hållet med digitala verktyg och metoder sedan 2018, vilket ger honom en unik och aktuell insikt i de mest moderna teknologierna inom dentalvården. Hans expertis i digital tandvård kompletterar hans långa och omfattande erfarenhet som specialist i protetik.

Som en ledande expert på återskapande av kraftigt skadade bett har Arman en djupgående förståelse för de tekniska och kliniska utmaningar som detta innebär. Hans förmåga att förmedla komplexa koncept på ett begripligt och praktiskt sätt gör honom till en uppskattad föreläsare. Hans insikter är inte enbart teoretiska utan förankrade i praktisk erfarenhet, vilket gör honom mycket relevant för dentalprofessionals på alla nivåer.