Filip är en tandläkare med en unik kombination av klinisk och teknisk expertis, tack vare sin tandtekniska bakgrund. Denna unika korskompetens har lett honom att tidigt nischa sig inom området oral protetik, där han har blivit en framstående expert.

Filips djupgående förståelse för både den kliniska och tekniska sidan av tandvården gör honom till en sällsynt resurs i fältet. Han har många års erfarenhet av intraoral scanning, en teknologi som är fundamental inom modern digital tandvård. Detta har gett honom en omfattande förståelse för de utmaningar och möjligheter som digital teknik erbjuder i den kliniska miljön.

Denna gedigna erfarenhet och tekniska kunskap gör att Filip kan erbjuda en praktisk och samtidigt vetenskapligt grundad undervisning. Han är därför en uppskattad föreläsare som kan förmedla komplicerade koncept på ett tillgängligt sätt, alltid med fokus på hur de kan tillämpas i den kliniska vardagen.