Mats är en högt utbildad allmäntandläkare med sin grundutbildning från Odontologiska fakulteten i Malmö. Han har kompletterat denna med flera diplomutbildningar inom områden som oral kirurgi, implantatkirurgi och implantatprotetik. Hans kompetens och erfarenhet sträcker sig över flera länder; han har drivit remisskliniker i England och Danmark i 14 år.

Som en erkänd expert inom sitt fält, föreläser Mats regelbundet både på nationell och internationell nivå. Hans fokusområden inkluderar implantat och digital tandvård, två discipliner där han kontinuerligt strävar efter att förbättra och innovera.

För Mats är hög kvalitet i tandvård inte bara en yrkesmässig målsättning utan även en etisk princip. Ett gott omhändertagande av patienter är central i hans kliniska praxis, vilket ytterligare understryker hans holistiska tillvägagångssätt till dentalvård.