Maik Peters är en tandtekniker som var pionjär inom användningen av digitala metoder inom sitt yrkesområde. Han har inte bara anammat befintliga digitala arbetsflöden utan även varit innovativ genom att utveckla egna metoder. Dessa har bidragit till en mer effektiv och förbättrad produktionsprocess, samtidigt som de upprätthåller och ofta höjer kvalitetsnivån på det slutliga arbetet.

Genom åren har Maik blivit en ledande figur inom digital tandteknik, känd för sin förmåga att optimera och individualisera arbetsflöden. Hans tekniska och innovativa skicklighet har gjort honom till en ovärderlig resurs för branschen.

För närvarande har Maik ansvaret för all tandteknik som utförs inom Aqua Dentals koncern. I denna roll kombinerar han sin djupgående förståelse för tandteknik med sina ledaregenskaper, och på så vis fortsätter han att ställa nya standarder inom digital tandteknik.