Michael Braian påbörjade sin karriär inom dentalvården redan 1999 som tandtekniker, en roll han formellt examinerades i 2013. Han utökade sin kompetens genom att ta examen som tandläkare år 2006 och blev specialist inom oral protetik 2023. Michaels bredda erfarenhet sträcker sig från forskning och akademiska meriter till djupgående klinisk erfarenhet.

Han försvarade sin doktorsavhandling inom digital tandvård 2018, med en forskningsinriktning som bland annat inkluderade 3D-printning och intraoral scanning. Denna forskning har varit banbrytande och har bidragit till den teknologiska framsteg inom dentalvården.

Michael har också praktisk erfarenhet av att använda digital teknologi i den kliniska miljön. Han skannade sin första patient så tidigt som 2008 och har sedan 2015 helt övergått till digitala arbetsflöden i sin praxis.

År 2014 grundade han Baltzar Tandvård tillsammans med Arman Ameri, vilket ytterligare utvidgar hans påverkan inom fältet. Dessutom har Michael vunnit flera utmärkelser för sina pedagogiska färdigheter, vilket understryker hans exceptionella förmåga som utbildare i både akademiska och kliniska sammanhang.